គម្របប្រេងសំខាន់

  • 18 tooth essence oil bottle

    ដបប្រេងខ្លឹមសារធ្មេញចំនួន ១៨

    នេះគឺជាដបប្រេងខ្លឹមសារធ្មេញចំនួន ១៨ រូបភាពគឺដបពណ៌ត្នោតនិងដបពណ៌ខៀវមានជំរើសផ្សេងទៀតសំរាប់បំពេញប្រេងសំខាន់ៗនៅក្នុងដបកែវ។

    គម្របប្រេងដែលសំខាន់ត្រូវបានផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសំអាង។ លក្ខណៈទូទៅគឺ ២០*១៥ ម។ មានទំរង់ផ្សេងៗគ្នានៃមួកប្រេងសំខាន់ៗចំនួន ១៨ ធ្មេញដូចជាមួកអាលុយមីញ៉ូមលួសខ្សែអាលុយមីញ៉ូមកាត់ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមស្រាល។